Stap 4: Van evaluatie tot borging

  • Evalueer de verschillende initiatieven om te bepalen of en zo ja op welke wijze zij moeten worden voortgezet.
  • Breng de initiatieven die je wilt voortzetten onder bij een stichting.
  • Bedenk wat nodig is om de continuïteit te garanderen.
  • Bepaal waar je het beheer gaat onderbrengen van de dingen die je wilt voortzetten. Bijvoorbeeld van het (digitale) activiteitenoverzicht of de website/nieuwsbrieven.

Tips

  • Zorg dat er een rechtspersoon is waar het gedachtegoed wordt ondergebracht.
  • Evalueer tijdig en stop met activiteiten die niet goed genoeg hebben gewerkt.
  • Zorg dat activiteiten niet teveel aan één persoon zijn gekoppeld om meer continuïteit te garanderen. Rouleer bijvoorbeeld of maak gebruik van een draaiboek.
  • Zorg voor een goede ‘achtervang’, waar men terecht kan voor raad en daad als men daar behoefte aan heeft.
  • Onderzoek de mogelijkheden om ook in de toekomst van de expertise van professionals gebruik te kunnen maken. Als vraagbaak en klankbord.
  • Vraag de deelnemers van de werkgroep om één keer per jaar als klankbord te fungeren voor de nieuwe stichting. Zo houd je de professionals en mensen buiten het bestuur van de stichting betrokken.