Stap 2: Van startbijeenkomst tot werkafspraken

 • Breng voor het dorp/de wijk in beeld welke behoefte er is aan activiteiten.
 • Breng in beeld wat er op dit moment al is aan activiteiten in de wijk/het dorp.
 • Bepaal waar kansen liggen en waar je in het vervolg op wilt inzetten.

Tips

 • Doe als werkgroep zoveel mogelijk zelf. Zelf vragenlijsten maken en verwerken levert een verdieping van je kennis op. Stuur 1 vragenlijst per adres ‘Aan de bewoners van dit pand’.
 • Zorg voor een korte vragenlijst die duidelijk is. Vraag zowel het adres als het telefoonnummer van mensen die op de hoogte willen blijven van de voortgang of zich als vrijwilliger hebben aangemeld.
 • Maak als het kan gebruik van de facilitering door de gemeente (bijvoorbeeld bij het versturen van mailings, gebruik van telefoon e.d.).
 • Stuur de mensen die zich via de vragenlijst hebben opgegeven als vrijwilligers een tussenbericht waarin je duidelijk maakt dat het wat langer kan duren voordat men wat hoort.
 • Heb bij het maken van het activiteitenoverzicht ook oog voor informele groepjes en commerciële partijen.
 • Organiseer een wijk- /dorpsbijeenkomst waarin je de resultaten terugkoppelt en vraag om input voor het vervolg.
 • Maak gebruik van de ideeën en de mensen achter de ideeën.
 • Goede communicatie is heel belangrijk gedurende het gehele traject. Maak gebruik van een wijk- en/of dorpsblad. Maak en verspreid folders, posters, een digitale nieuwsbrief. Gebruik Facebook en/of een website, etc.

Voorbeeld vragenlijst (dit is een link, kan dit?) Vragenlijst Centrum-West (30 KB)