Stap 1: Van oriëntatie tot actieplan

  • Stel een werkgroep samen. Dit team bestaat uit wijk- of dorpsbewoners. Maar kan ook professionals bevatten.
  • Zoek draagvlak bij partners in de wijk/het dorp.
  • Kies je focus: wat wil je bereiken? Bijvoorbeeld: ontmoetingsplaatsen voor iedereen; met of zonder een beperking.
  • Bedenk hoe je het gaat aanpakken: Schrijf een actieplan en maak werkgroepen.
  • Bepaal hoe je gaat communiceren met de wijk/het dorp.

Tips

  • Betrek mensen zo snel mogelijk in het proces.
  • Zorg voor een breed draagvlak in de wijk/het dorp. Dit zijn tevens je ambassadeurs. Stel de groep inwoners breed samen met mensen van verschillende achtergrond. Dat maakt het mogelijk de situatie vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Denk ook aan mensen uit de kwetsbare groep. Een wijkraad/dorpsraad en de KBO of centrale van ouderenverenigingen kunnen hierbij helpen.
  • Zorg dat er evenwicht is in de vergaderingen; dat iedereen zijn/haar bijdrage kan leveren. Geen vergadercultuur met vooraf gestuurde stukken maar de strategie ter plekke met elkaar bedenken.
  • Zorg voor denkers en doeners. Je hebt beiden nodig.