Start zelf een nieuwe activiteit op!

Activiteiten waar iedereen terecht kan. Jong en oud, met of zonder een beperking. In de eigen vertrouwde omgeving, tussen bekende gezichten. Daarvoor willen een heleboel mensen graag de handen uit de mouwen steken. Dat is ook nodig als we niet willen dat wijk- of dorpsgenoten de deur niet meer uit komen, omdat zij nergens terecht kunnen. Maar activiteiten opzetten dat doe je niet even, dat vraagt om een gedegen planning. In de periode van 2010 tot en met 2012 heeft Grubbenvorst en Venray Centrum-West hiermee ervaring opgedaan middels de pilot 'We gaan het anders doen'. De Pilot is inmiddels beëindigd, maar heeft wel de nodige kennis opgeleverd. Door deze kennis te delen willen we burgers inspireren en motiveren tot het opstarten van nieuwe activiteiten.

Nieuwe activiteit opstarten, hoe doe je dat?

Stap 1: Van oriëntatie tot actieplan

Stap 2: Van startbijeenkomst tot werkafspraken

Stap 3: Van plan tot daadwerkelijke activiteiten

Stap 4: Van evaluatie tot borging


Extra tip!

De veranderingen in de samenleving hebben tot gevolg dat burgers opgeroepen worden zelf initiatieven te ontwikkelen voor inwoners in een kwetsbare positie. Dichtbij in de buurt, wijk of dorp, met als doel dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Om burgers te stimuleren en uit te dagen zelf met ideeën te komen heeft de gemeenteraad van Venray een budget beschikbaar gesteld om burgerinitiatieven mogelijk te maken. Als er voor een levensvatbaar en voldragen initiatief een financiële bijdrage wordt gevraagd, is financiering mogelijk voor kosten in de aanloopfase en eenmalige kosten of opstartkosten. Om in aanmerking te komen voor deze financiële bijdrage vanuit de gemeente dient er een schriftelijk verzoek bij het college ingediend te worden. Het initiatief moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Het burgerinitiatief wordt door een lokale beoordelingscommissie getoetst aan de criteria en de beoordelingscommissie brengt een advies uit. Als initiatieven nog niet voldragen zijn, krijgen de initiatiefnemers een advies over welke aandachtspunten verder uitgewerkt dienen te worden.

Voor meer informatie neem contact op met de gemeente Venray.