Wijkplatform Brukske

Locatie:
Brukske Venray
Voor wie?:
Voor alle inwoners van de wijk Brukske
Door wie verzorgd?:
Wijkplatform Brukske
Website:
http://brukske.nl/wijkplatform/
Contactpersoon:
via contactformulier op onze website

Wijzigingen doorgeven


Wijkplatform

Het Wijkplatform is een stichting die bestaat uit een vaste kern van betrokken bewoners uit de wijk Brukske. Ongeveer eens per maand komen zij bij elkaar. De vergaderingen hebben geen vaste samenstelling. Iedereen is hier welkom, dus u ook als inwoner van de wijk. De uitnodiging is te vinden in wijkkrant de INFO en op onze website, facebook en twitter

Wat is het doel van het Wijkplatform?
In de statuten van de stichting staat als doel beschreven:
Binnen de wijk met en door de bevolking bevorderen van het op maatschappelijk, sociaal maatschappelijk en cultureel welzijn functioneren van de samenleving.

Met andere woorden: Het Wijkplatform, behartigt de belangen van de wijkbewoners. De focus is gericht op verbetering en behoud van de woon- en leefomstandigheden, het aanzien van de wijk, de sociale veiligheid en ontmoeting in de wijk.

De leden van het wijkplatform zijn allen betrokken vrijwilligers die in een wijkplatform wensen en initiatieven van wijkbewoners willen ondersteunen.
Het Wijkplatform is tevens “gesprekspartner” van het gemeentebestuur en andere professionele organisaties. Wij hebben vaak een adviserende functie bij bestuurlijke plannen.

Wat doet het Wijkplatform?
Van alles en nog wat zou het juiste antwoord zijn, maar hier doen we een kleine opsomming:

Ondersteuning bij het opzetten van bewonersinitiatieven.
Op de hoogte zijn en blijven van ontwikkelingen in en om de wijk
Bewoners informeren als zich ontwikkelingen voordoen.
Contacten onderhouden met organisaties die zich bezig houden met zaken die van invloed kunnen zijn op de wijk. Dat kan variëren van contacten met Gemeente Venray, Wonen Limburg, Synthese e.d., andere wijkraden in Venray tot landelijke organisaties zoals LSA.
Coördineren tussen organisaties die actief zijn in de wijk.
Het Wijkplatform blijft vanzelfsprekend in ontwikkeling. Elke tijd vraagt om een eigen invulling van de activiteiten. De inbreng van de bewoners blijft daarin natuurlijk de belangrijkste schakel.

 

Bekijk het overzicht van activiteiten