Muziek, Koor de Mulder / Wijk

Locatie:
’t Schöpke, Wijk Ontmoetings Centrum Veltum, Veltumse Kleffen 70B, 5801 SJ Venray
Voor wie?:
Voor leden en geïnteresseerden
Datum / Informatie:
Dinsdag van 18:30-20:00 uur in de Jeneverbes.
Website:
https://tschopke.nl/

Wijzigingen doorgeven


Voor de laatste stand van zaken raadpleeg onze website www.tschopke.nl. Sommige activiteiten komen te vervallen in de schoolvakanties. 

 

Bekijk het overzicht van activiteiten